Extant

Motionhouse/ Jamie Lee, Stanislav Dobák
Nedeľa 3. September 18:30
Veľká sála DJP

Extant je tanečný film v reálnom čase, ktorý skúma juxtapozičné stretnutie predstavenia a zložitosti jeho zákulisia. Extant ponúka divákom súvislý pohľad na realitu, na sféru prezentovanú prostredníctvom kamery a na dichotómie, ktoré sú vrodené v reprezentácii našej súčasnej spoločnosti. Extant (stále v existencii) je medziodborové predstavenie, ktoré divákov zavedie do paralelného vesmíru. Pódium plné káblov, kamier a zariadení sa mení na filmové štúdio, ktoré odhaľuje zákulisie filmovej produkcie a zároveň sa stáva samostatným predstavením. Vzniká priestor, kde sa choreografia, vizuálne efekty svetiel a rekvizít používajú ako výzva pre naše vnímanie 2D obrazu kamery. Druhý vesmír zavedie divákov do živého filmového zážitku, ktorý kontrastuje s tvorbou v zákulisí. Táto vrstva rozpráva poetický príbeh, skúma fázy života, spomienky a nevyhnutnú konštantu času vyjadrenú prostredníctvom fyzického znázornenia vzťahu medzi ľuďmi a planétou.
Prostredníctvom praktického prístupu sa stretnutie tanca a kamery zapája do rozprávania prostredníctvom perspektívy a vnímania. Živý film sa stáva súčasťou scénografie, je prepletený v interdisciplinárnom médiu a búra hranice umeleckých foriem. Extant je reflexívnou esejou o rytme prírody a konštantnom čase od počiatku zrodenia a po ňom. Prelína sa s obrazmi známeho a neznámeho vesmíru a skúma rovnováhu človeka s prírodou a témy, ktoré sú ukotvené v našej existencii. Umiestnením diváka do centra tohto vesmíru, film skúma kapitoly života od narodenia, rastu, spomienok, smútku a milosti so svetom prírody. V snahe pochopiť vnímanie času narodenie otvára prvú scénu a zanecháva pozostatky rastu počas celého filmu. Je tu neustále pripomínanie času, ktoré sa prenáša do súvislej scény nepretržitého pohybu v čase a priestore.
Naša dočasná existencia nám vo vzťahu k prírode pripomína, že príroda je ku nám ľahostajná. Stále pokračuje, pracuje, tvorí, ničí a umiera. V tomto vzťahu je napätie, ktoré sa možno nedá napraviť. Môžeme zanechať túto zem takú, akú sme ju našli? A keď sa ľudia ocitnú stratení v modernom svete prostredníctvom najťažších životných lekcií smútku a utrpenia, čelíme otázkam našej večnosti. V jednotlivých fázach nášho života nás čas unáša za hranice poznaného a to, čo nám zostáva, je telo spomienok.

Po predstavení nasleduje diskusia s tvorcami vo formáte Q&A (otázky a odpovede).

Inscenačný tím

Koncept:  Jamie Lee

Choreografia, účinkujúci:  Jamie Lee, Stanislav Dobák

Réžia: Jamie Lee

Kamera a dron: Stanislav Dobák

Asistent prvej kamery, Gaffer, Key grip: Bartosz Przybylski

Asistent produkcie, Stand in, Producent:  Kristína Chmelíková

Hudobný skladateľ:  Lászlo Pálmai

Hlavný technik: Milan Slama

Výroba scény: Christoff Laurent