Festivalový tím

Mário Drgoňa

riaditeľ a dramaturgia festivalu, PR, fundraisign
riaditel@fokuspokus.sk

Tereza Trusinová

dramaturgia a produkcia festivalu, sociálne siete
tereza@fokuspokus.sk, pr@fokuspokus.sk

Alexandra Mireková

produkcia festivalu
alexandra@fokuspokus.sk

Róbert Mačkay

technická produkcia
robo@fokuspokus.sk

Lukáš Kubičina

technický riaditeľ festivalu
lukas@fokuspokus.sk

Rebeka Mehlyová

vizuálna identita a koordinácia dobrovoľníkov
rebeka@fokuspokus.sk