Čo môže dobrovoľník očakávať od Fokus – Pokus?

Každý dobrovoľník/dobrovoľníčka sa stáva plnohodnotným členom/členkou nášho tímu, spoločným úsilím sa pokúsime vytvoriť tú najlepšiu atmosféru.

Dobrovoľník/dobrovoľníčka pracuje 6 alebo 8 hodín denne podľa pridelenej funkcie v konkrétnom dni. Pokiaľ je to možné, zmeny i jednotlivé funkcie sú plánované po dohode s dobrovoľníkmi/dobrovoľníčkami.

Každý dobrovoľník/dobrovoľníčka bude pred výkonom činnosti zaškolený/á. Celý tím Fokus – Pokus je skupina priateľov a nadšencov, preto sa neostýchaj pýtať čo nevieš, prípadne príď s vlastným návrhom.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom záväzného online formulára, ktorý nájdeš aj TU.

Po ukončení prihlasovania prostredníctvom záväzného formulára, každý z prihlásených obdrží informačný e-mail s vyrozumením a ďalšími informáciami.

V prípade naplnenia kapacity nebude možné prijať všetkých uchádzačov.

Dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou sa stávaš až po obdržaní vyplnenej zmluvy, ktorá ti bude zaslaná v e-maili, tá je tiež záväzná!

Nástup dobrovoľníkov je vo štvrtok 31. 08. 2023. Prípadne po dohode.

Vo štvrtok 31. 08. 2023 prebehne POVINNÉ zaškolenie a prvá tímová porada. Budeme radi, aj ak nám pomôžeš s prípravnými fázami, všetky ruky navyše sa zídu.

Práca dobrovoľníka končí dňom festivalu, prípadne prvým dňom po festivale – taktiež budeme potrebovať zopár šikovných rúk navyše.

Dobrovoľnícku zmluvu dostane každý dobrovoľník/dobrovoľníčka. V prípade potreby ti potvrdíme aj školskú prax.

Počas festivalových dní (31. 08. – 03. 09. 2023) ti zabezpečíme pitný režim a obed či malé raňajky. Chceme, aby si bol/a plný/á energie.

Preferujeme dobrovoľníkov s vlastným ubytovaním v Trnave.

Každý dobrovoľník od nás dostane lístok na celý festival, ak si donesieš tričko, potlačíme ti ho. Dostaneš kreatívne označenie dobrovoľníka a visačku.

Čo od teba očakávame my?

1. Dobrovoľník/dobrovoľníčka musí dovŕšiť 16 rokov ku dňu nástupu dobrovoľníkov 31. 08. 2023.

2. Aktívnu účasť, príjemné vystupovanie, organizačnú výpomoc a tímovú spoluprácu.

3. Dobrovoľník/dobrovoľníčka musí byť dochvíľny/a a zodpovedný/á.

4. Ako člen/členka tímu by si mal/a svojim vystupovaním reprezentovať festival.

5. Odoslaním formulára súhlasíš, že dodržíš všetky stanovené podmienky a tvoje správanie bude zodpovedať vypísaným bodom.

6. Počas výkonu dobrovoľníckej práce nesmie dobrovoľník/dobrovoľníčka požívať a ani byť pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok. Dobrovoľník/dobrovoľníčka, ktorý/á má menej ako 18 rokov nesmie požívať a ani byť pod vplyvom alkoholu ani iných omamných látok počas celého trvania festivalu a taktiež počas jeho/jej výkonu dobrovoľníckej činnosti.

7. Dobrovoľník sa zaväzuje, že bude k dispozícii počas celého festivalu, k práci bude pristupovať svedomito a tiež rešpektovať požiadavky a nariadenia koordinátora dobrovoľníkov.

Tešíme sa na teba!

Ak potrebuješ ďalšie informácie, neváhaj nás kontaktovať:

koordinátorka dobrovoľníkov

Rebeka Mehlyová
rebeka@fokuspokus.sk