Zmena v programe: Demokratka Erža

Predstavenie Demokratka Erža sa presúva z malej sály Malého Berlína do Kubiku. Priestor Kubik je v suteréne v rovnakej budove. Čas hrania ostáva nezmenený.
Tešíme sa na vás.