kto sme

mário drgoňa/Riaditeľ, Dramaturg

Narodil sa v roku 1994 v Trnave. Absolutóriom ukončil súkromné konzervatórium v Nitre v odbore hudobno-dramatické umenie (herectvo). V roku 2020 absolvoval v odbore divadelná dramaturgia a dramatická tvorba na DF VŠMU. Dramaturgicky doposiaľ spolupracoval s viacerými divadlami na Slovensku i v ČR. Venuje sa tiež tvorbe scénickej hudby a umeleckému prekladu (dramatických textov). Viac ráz, ako autor a režisér, spolupracoval i so Slovenským rozhlasom. Inicioval vznik platformy Reštart, ktorá má za cieľ zdužovať profesionálov na poli nezávislého divadla. V roku 2017 spolu s Rebekou Mehlyovou založil OZ Viac Kultúry. V roku 2019 založil festival Fokus Pokus, ktorého je riaditeľom a jedným z dramaturgov.

Kristína rigerová/Produkcia

vyštudovala estetiku. Prvý stupeň štúdia absolvovala na UKF v Nitre a neskôr pokračovala v rovnakom odbore na filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po ukončení štúdia pracovala v Štúdiu 12 Divadelného ústavu ako produkčná manažérka a koordinátorka dobrovoľníkov Festivalu Nová dráma / New Drama. V roku 2015 spoluzakladala Festival Hviezdne noci a dodnes pôsobí v rámci OZ Filmový klub Bytča. Venuje sa predovšetkým projektovému manažmentu, eventovej a divadelnej produkcii. Podieľala sa na divadelných projektoch: Americký cisár, Muž v skafandri, Pastierska symfónia. Aktuálne je riaditeľkou Festivalu a Kultúrneho centra Hviezdne noci. V roku 2021 zabezpečuje produkciu podujatia Fokus – Pokus.

Verona Stepanović/Dramaturgička

Vyštudovala divadelnú réžiu a dramaturgiu na bratislavskej VŠMU, kde sa venovala (naďalej sa venuje) výskumu prepájania arteterapie a umenia. Má srbský pôvod, zo srbčiny príležitostne aj prekladá. Je spoluzakladateľkou T3 - kultúrneho prostriedku, pracuje ako dramaturgička a manažérka kultúrnych podujatí a vzdelávacích projektov. V minulosti pracovala ako dramaturgička a produkčná manažérka Štúdia 12 Divadleného ústavu a členka organizačného tímu Festivalu Nová dráma / New Drama. V súčasnosti pracuje aj v kníhkupectve Artforum, kde pripravuje dramaturgiu podujatí, usporadúva výstavy, a popri tom sa venuje PR a marketingu.


MARTIN HODOŇ/Technický riaditeľ

Absolvent divadelnej vedy na VŠMU, neskôr pokračoval na JAMU v odbore réžia/dramaturgia pod vedením prof. Josefa Kovalčuka. V tvorbe sa venuje prevažne autorskému a fyzickému divadlu s presahom do súčasného tanca. Aktuálne je interným doktorandom na Slovenskej akadémií vied v Bratislave a jeho výskumnou oblasťou je vzťah performance art a performing arts. Počas štúdia na JAMU uviedol autorskú variáciu Hra B. M. Koltèsa – V samote a magisterské štúdium ukončil autorskou inscenáciou ISBN (international Serial Body Number) a dramaturgiou inscenácie Faidrina láska (réžia A. Bolfová). Dramaturgicky spolupracoval s choreografom J. Bartovancom na projekte OBRYS pre Národní divadlo v Brne, na  tanečnom sóle Tomáša Janypku – Nové sady. Spolupráca s ochotníckym súborom DS Daxner v Tisovci – Túžby, sny a výčitky a Správa o stave bodu G.

V Bratislave v roku 2015 založil spolu s Dášou Čiripovou a Zuzanou Neméthovou nezávislú performatívnu platformu GAFFA, pod ktorou vznikli projekty EVA, Pomaly plynúce dni, negatív_eGOtrip, mimochodom, A P E N D I X, Neviditeľný hosť. Aktuálne je interným doktorandom na SAV v Bratislave.


Rebeka mehlyová/Vizuál, koordinácia dobrovoľníkov

Narodila sa v roku 1991 v Žiline. Absolvovala obchodnú akadémiu. Jej záujmy však prebili praktickosť a vyštudovala odbor filozofia v Nitre. Tam sa od roku 2011 zapájala ako dobrovoľníčka na festivale  Divadelná Nitra a divadlu podľahla. Neskôr spoznala Mária Drgoňu, s ktorým v roku 2017 založili OZ Viac Kultúry. V roku 2019 založili festival Fokus – Pokus, na ktorom koordinuje dobrovoľníkov a každoročne vytvára grafický vizuál. Momentálne spolupracuje na viacerých vizuálnych projektoch či už v rámci občianskeho združenia alebo mimo neho.

damián hamada/PR, marketing

V roku 2020 absolvoval na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU filmovú scenáristiku a dramaturgiu. Už viac ako 5 rokov sa venuje komunikácii a PR v rôznych odvetviach. Pracoval pre politickú stranu Spolu, v produkčnej agentúre Top Event Shows a v súčasnosti pracuje ako PR manažér v organizácii ENVI - PAK. Pochádza z Partizánskeho a aktívne sa tam venuje rozvoju kultúry. Spoluzakladal občianske združenie Fabrika umenia a portál Batovany.sk, ktorého je šéfredaktorom.