Demokratka Erža

Anna Grusková

Krehkosť

Divadlo Jedným dychom

Monológy a dialógy

Andrej Kalinka

Prevádzači

Divadlo DPM

Zlodejka kníh

Nové divadlo

Ponížení a krvilační

Divadlo Uhol_92

My ľud!

Divadlo na Peróne

Otec Ferrapont

Literárny klub

Asperger vs. Wittgenstein

Divadlo Non Garde