Inscenačný tím
Produkcia: Reminiscencie a Art Café
Hrajú: Lenka Libjaková a Šimon Ferstl
Hudobné kompozície a živá interpretácia: Andrej Krajčovič
Scéna a kostýmy, maľba plagátu: Katarína Holková
Dramaturgická a hudobná spolupráca: Verona Hajdučíková
Animácie: Matej Kuhn

Anna Grusková

02. 09. 2022                    15:30
                    malá sála MB

diskusia po predstavení

Demokratka Erža

„Je skutočne ťažko pochopiteľné, že sa bráni človeku, keď chce pracovať, keď chce prispieť k obohateniu národnej vedy a národnej kultúry. Ja chcem vážne pracovať. Pracovať do umorenia, ale bez toho, že by som z toho chcela niečo vytĺcť.“

(Dr. Alžbeta Gwerková – Göllnerová)


Dokumentárna dráma otvára zabudnutý povojnový súdny proces. Kto udal Dr. Alžbetu Gwerkovú Göllnerovú (1905-1944), hungaristku, slovakistku, historičku a priekopníčku demokracie pre ženy?

Hra a inscenácia vychádzajú z autentických archívnych dokumentov - listov, úradných dokumentov aj z bohatého fotografického materiálu, ktoré sa nachádza v Slovenskom banskom múzeu, Slovenskom národnom archíve, v jeho pobočkách v Banskej Bystrici a Banskej Štiavnici a v súkromných zbierkach.

Dr. Alžbeta Gwerková Göllnerová (1905-1944) bola slovenská hungaristka, prekladateľka z maďarčiny, literárna vedkyňa a historička, absolventka Karlovej univerzity v Prahe, kde získala i doktorát. V roku 1937 sa habilitovala na Univerzite Komenského v Bratislave. V spolueditorstve s Jarmilou Zikmundovou vydala v roku 1938 a 1939 obsiahlu učebnicu pre výchovu demokratickej ženy Žena novej doby, ktorá však čoskoro bola zakázaná. Posledné roky života strávila v Banskej Štiavnici po boku svojho manžela, akademického maliara Edmunda Gwerka. Obaja sa zúčastnili Slovenského národného povstania. Na jeseň roku 1944 Dr. Gwerkovú zatklo Gestapo a až po vojne objavili jej telo v masovom hrobe v Kremničke.