Inscenačný tím
Text, scéna, kostýmy: Martin Kotúček
Účinkujú: Peter Kadlečík, Gertrud Mária Korpič, Vlado Zboroň
Hudba: Lenka Novosedlíková
Pohybová spolupráca: Renáta Ptačin
Dramaturgická spolupráca: Juraj Hubinák, Ján Štrbák
Výtvarná spolupráca: Michaela Mazalanová
Produkcia: Magdaléna Čisárová
Réžia: Jana Šturdíková

Non Garde

02. 09. 2022                    17:30
                      veľká sála MB

diskusia po predsavení

Asperger vs. Wittgenstein

Inscenácia inšpirovaná životom a dielom svetoznámeho filozofa Ludwiga Wittgensteina, ktoré nesie mnohé znaky dnes už známej autistickej poruchy ‒ Aspergerovho syndrómu.
Mnoho vedcov diagnostikovalo Wittgensteinove zmeny správania širokou škálou hypotéz, v ktorých figuruje aj Aspergerov syndróm. Táto porucha mu napriek jeho nespochybniteľnej genialite celý život kontakt s okolitým svetom komplikovala a zároveň ovplyvnila jeho prelomové filozofické myšlienky v oblasti jazyka a komunikácie. Ako vidia svet ľudia s autizmom? Ako by mohol vyzerať, keby sme ho vnímali ich zmyslami? Ústredným motívom inscenácie je problém vzájomného porozumenia sa. Každý z nás má svoj jedinečný spôsob vnímania a chápania skutočnosti, ktorý sa môže od tých druhých zásadne líšiť...