Inscenačný tím
Tvorivý tím, účinkujú:
Lucia Svobodová, Naďa Uherová
Produkcia:
Magdaléna Čisárová

Cult Creative

03. 09. 2022                    17:20
                     malá sála MB

diskusia po predsavení

Červené črievičky

Staroeurópska rozprávka o ničivej sile závislosti pre deti od 10 rokov, pre dospievajúcich či dospelých. Príbeh osirelého dievčatka, ktorého najväčším majetkom sú vlastnoručne vyrobené - handrové topánočky. Jedného dňa, keď sa jej život zmení a nasťahuje sa do domu bohatej stareny,

o svoje topánočky navždy príde. Túžba po nich a slobodnom sebavyjadrení sa, v nej stále rastie…Príbeh je metaforickým vyjadrením života, v ktorom sa neustále prispôsobujeme okolnostiam a druhým, a pritom zabúdame na seba.